پا نوشته های یک ذهن مخدوش

گامارُو!!

آقای محترم / خانم محترم و بیشتر خانم محترم! با هر نسبتی که با بنده داری و مضافاً دارید ... دهن مارو سرویس نکن البته رسماً که گامارُو (١) ... نمی تونی بیای نیا به دَرَک، برنامه چرا می دی؟! چرا؟ مگه ما به تو برنامه می دیم، یا اصلاً از برنامه هات خبر داریم ، هر _هی دلت می خواد بخور به ما چه! که ما هر کاری می خوایم بکنیم باید با توی آ_غال کلهء عوضی هماهنگ کنیم ... دوسِت داریم! بله! ولی نمی تونیم ترمز دستی زندگیمون بکشیم وایستیم! هر وقت توی _ه اجازه دادی راه بیافتیم!! تو واسه خاطر ما یه نیش ترمز هم نمی زنی چه برسه به اینکه صبر کنی! ...

 _ه بازی در نیار ، یواش یواش داره ازت بدم میادا! میل خودته! میتونی _ه خوری اضافه نکنی! من همچنان دوستت داشته باشم می تونی هم تا می خوای بخوری من هم _رینم بهت! چویس ( انتخاب ) با خودته!!

(١) یک لغت کوموری می باشد که معنی آن بسیار زشت و وقیحانه بوده و ترجیحاً دوستان دنبال معنب آن نباشند!!

--------------------------------

تَهکار١ : اعصاب خورد کن جمع کیه؟یا بهتر بپرسم چه نسبتی تو فامیل بیشتر از بقیه پدر صاحاب آدم در میاره؟! ( به ١ نفر که جواب درست و بده یک شارژ ایرانسل جایزه میدم )

   + محمد علی ; ۱٢:٥٥ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢۸ شهریور ،۱۳۸٩
comment نظرات ()