پا نوشته های یک ذهن مخدوش

بی نصیب نمونی .... بدو!!!

من و تو میشیم ما!!!

بیخیال باش و هر چیز که ذهنت را اذیت میکنه از خودت دور کن!!!

کسی و اذیت نکن!!!

از هر کی بدت میاد باهاش رفت و آمد نکن !!!

و یه عالمه حرفای تکراری و مزخرف و بی اساس و حال بهم زن دیگه که حتی نمیشه گفت کلیشه ایه ...

بس کنید خواهشاً حرفای جدید بزنید ... پیف

----------------

تَهکار١: الان سر کارم ... این یارو زنه دهن من و صاف کرده

تَهکار٢: اساساً این جنس مونث ، منطق را بایگانی کرده و حال استفاده از آن را ندارد

تَهکار٣: به دل نگیرید که رو دل می کنید این یارو زن اعصاب برام نذاشته خیلی احمقه ، دور از جون شما

تَهکار۴: موبایلم هم نیاوردم .. نداشتن موبایل یک نعمت که خدا بهمون داده ولی ما نمی بینیمش

   + محمد علی ; ۱۱:۳٤ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٦ مهر ،۱۳۸٩
comment نظرات ()