پا نوشته های یک ذهن مخدوش

چند کتاب که اگر نخونده اید برید رگتون رو بزنید ...

١. سفر به ایختلان ... کارلوس کاستاندا

٢. بانوی من قمری من ... یادم نیست

٣. صد سال تنهایی ... گابریل گارسیا مارکز

۴. خاطره روسپیان غمگین من ... همون بالایی

۵. داستان رامپا ... لوبسانگ رامپا

---------------------------------------

تهکار١: در این دو پست اخیر کاملاً هدف خودنمایی بوده و هیچ اعتبار دیگر ندارد

تهکار٢: یعنی خیلی باحاله این مدلی خود نشون دادگی مزمن خودتون و درمان کنید

تهکار٣: اساساً آدم(آدم) باید بعضی وقتا خود نمایی پیشه کند

تهکار۴: به خاطر تو ...

تهکار۵: بچسب به خودنویس قرمز رنگ آقای رییس و ولش نکن تا قبولت نکرده هم دستت بهش باشه

تهکار۶: خنده من از غمخوری خیلی بهتر است

تهکار٧: بوق بوق

تهکار٨: بزن بغل تا نیومدم بغل

تهکار ٩: چه حالی میده ...س شعر نوشتن

تهکار١٠: اووف بخورمت

تهکار١١: گوف گوف

تهکار١٢: جوووون پیش ما بیا

تهکار١٣: کیبورد تا حالا تو پریز کردی ببینی چی می شه؟

تهکار١۴: الان یه ماه دقیقاً یه ماهه هوس یه پیک نیک دبش کردیم نمیشه آقاجان نمیشه

تهکار١۵: از تهکار ١۵ به بعد اسم پی نوشت عوض می شود

گامارو١: صرفاً جهت اطلاع به مسئولین

   + محمد علی ; ۱:۳٦ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٩ آبان ،۱۳۸٩
comment نظرات ()