پا نوشته های یک ذهن مخدوش

یه دوست که نمیشناسمش(کلاغ سیاهِ عزیز)

یه دوستی که اولین پیام تبریکه وبلاگم و داده من هم تا آخر عمرم اسمش و که نمی دونم فراموش نمی کنم( البته اون خودش و کلاغ سیاه معرفی کرده من هم فعلاً به این اسم می شناسمش) یه پیام داده که می خوام پیامش و با هم بررسی کنیم ، پیام از این قرار می باشد :

نیشخند احتراما ,شما دیواااااانه ایییییییییییید.

از اول شروع می کنیم

نیشخند نیشخند!! دوست عزیز این یعنی چه؟! آیا منظور شما نیشخند به آرمان های نویسنده است یا اساساً شما با نظام ضد سلطه مشکل داشته و می خواهید زیرآب نویسنده که مخالف سلطه می باشد را بزنید؟! لطفاً با طبان خوش جواب دهید! وگرنه مجبورم از قوه قهریه استفاده کرده و وبلاگ شما را به عنوان وبلاگ یک سلطه طلب معرفی کنم .

احتراما: این کلمه جنبهء تمسخر داشته و مشی فکری نویسنده که همانا مخالفت با نظام سلطه است را با نیشخند (در بند قبل) و کلمه احتراماً (با توجه به تهمت بند قبل) هدف قرار داده و این فکر را و همه هم فکران نویسنده را مسخره کرده است.

شما : منظورت از شما چیه؟ این جمع بستن نمی تونه نا خود آگاه و برای احترام باشه ، چرا که شما در بندهای قبلی به اینجانب تهمت زدی ، تمسخر کرده ای، پس احترامی در کار نیست! تنها برداشت از این کلمه اینست که شما اینجانب را وابسته به گروهی خاص می دانید و در ادامه به من و آن گروهی که در ذهنتان است توهین می نمایید.

دیواااااانه ایییییییییییید: در این بند شما تیر خلاص خود را زده و پروژه و هدفِ نهایی خود که همانا نسبت دروغ دادن به نویسنده می باشد را پیاده کرده و به دروغ به دیگران می گویید او دیوانه است و ما به حرف دیوانه گوش نداده پس نظام سلطه را می پذیریم.

** تمسخر ، تهمت ، توهین و نسبت دروغ دادن اینها جرم است و من به عنوان خوانندهء پر و پا قرص روزنامهء کیهان از شما شکایت می کنم خواهید دید که حق به من می رسد.

                                                           تماس فِرت

   + محمد علی ; ٧:۱۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٥ شهریور ،۱۳۸٩
comment نظرات ()