عاقل ساخته ذهن بشر

میدونی ستاره دریایی مغز نداره راحته! بعد چقدر شبیه ما آدماست (آدم) توجه کن! اوی بهت بر نخوره! توجه کن ! من نمی گم دانستنی ها میگه : " آنها (ستاره های دریایی) فقط با استفاده از گیرنده های حسی که در بازوهاشون است به محیط اطراف  ، اشیا و نور واکنش می دهند ((درست مثل ما که به همه چی واکنش نشان می دهیم)) و برای اینکار نیازی به سیستم پیچیدهء مغزی نیست " دیدی الکی بهت برخورد !!

/ 4 نظر / 15 بازدید
خواهری

[نیشخند] بابا فيلسوف بابا مغز بابا متفكر بابا خيلـــــــــــــــي بابا پست