به به بازهم تعطیلات ....

اساساً یه لایحهء صد فوریتی بدید مجلس و خیال یه جماعتی و راحت کنید آقا اصلاً بیایم از ٣۶۵ روز سال نصفشو یا اگه پا داد کلاً تعطیل اعلام کنیم ... چکاریه خورد خورد فرو میکنید یهو بگید همه راحت شیم....منتظر

پنجشنبه : تعطیل

جمعه : تعطیل

یکشنبه : تعطیل (خارجیها و بلاد کفر)

جدیداً هم که شنبه ها

من هم که عاشق تعطیلاتم کلافهمیدونید که دیوونهء تعطیلاتمگریه 

/ 2 نظر / 15 بازدید
وووووووووور ووووووووووووووور

چرا اینقدر از تعطیلات بدت میاذ؟؟؟؟؟چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[قهر]

کلاغ سپید

عه؟فردا هم تعطیله؟؟؟من چرا چشام 4 تا شده, من که امروز استعفا دادم!